ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő megnevezése

Absorice Hungary Kft. („Absorice”)Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.

Postacím: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.

E-mail: absorice@absorice.com

Telefon:

+36 70 329 0848

Honlap: www.abso.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
• A 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés céljafelhasználónév A felhasználónév a webáruházban/felhasználói fiókban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükségese-mail cím Az e-mail cím az Absorice és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja (pl. erre kerül továbbításra a jelszó)jelszó A webáruházba/felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, nem szükséges, hogy az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználónevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis Ön felel. Ön az e-mail címének megadáskor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3 Az adatkezelés időtartama

Az Absorice a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Absorice e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. A webáruházban történő rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés céljaNév A megrendelés teljesítéséhez, a számlázáshoz, illetve a termékek házhoz szállításához elengedhetetlenül szükségesSzámlázási cím A számlázáshoz elengedhetetlenül szükségesSzállítási cím A termékek házhoz szállításához szükséges
A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis Ön felel.

4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése.

4.3 Az adatkezelés időtartama

Az Absorice a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Absorice e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli törvény) alapján szükséges adatkezelésekre, ezen adatokat az Absorice a törvényben/jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

5. A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés céljae-mail cím Az Absorice a megadott e-mail címen tájékoztatja Önt a legfrissebb hírekről, akciókról, kedvezményekről
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, nem szükséges, hogy az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis Ön felel. Ön az e-mail címének megadáskor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.
A hírlevélről Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat. Ezt követően Önt az Absorice nem fogja az ajánlataival, hírleveleivel megkeresni.

5.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.3 Az adatkezelés időtartama

Az Absorice a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Absorice e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.

6. Adatfeldolgozók, ha van ilyen

Az Absorice csak a szükséges személyes adatokat továbbítja az adatfeldolgozók felé, hogy az elérni kívánt cél (kiszállítás, utánvét stb.) teljesülhessen. Ezen túlmenően az Absorice harmadik személy(ek) részére a személyes adatokat nem adja át.

6.1 A termékek kiszállításával, utánvét díj beszedése miatti adattovábbítás

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Tevékenység: futárszolgálat

Székhely: 2351 Alsónémedi,

GLS Európa utca 2.

E-mail: managementgroup@gls-hungary.com

6.2 A honlap és webáruház működtetésével kapcsolatos adattovábbítás

Név: Maxer Hosting Kft.

Tevékenység: tárhely szolgáltató

Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

E-mail: info@maxer.hu

7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatkezelés biztonsága

7.1 Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Absorice munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Ezen túlmenően csak a fenti 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók, a fent megjelölt cél elérése érdekében férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

7.2 Adatbiztonsági intézkedések

Az Absorice mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek, megfelelő intézkedésekkel védi a személyes a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, illetve a hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezen kötelezettségek betartására felhívja mindazon harmadik feleket is, akiknek a személyes adatok esetlegesen továbbításra kerülnek.
Tájékoztatjuk ugyanakkor Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Absorice megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést

7.3 Sütik – cookie-k

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld az Ön böngészőjének, és amelyet az Ön számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
Az Absorice egy külső szolgáltató segítségével a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését és auditálást végzi (Google Analytics). Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat mérje, úgy ezt a böngészőjében letilthatja.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 Hozzáféréshez való jog

Ön kérheti az Absorice-tól, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

8.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Absorice indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

8.3 Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére – vagy az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulásának visszavonása esetén – az Absorice indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

8.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Absorice korlátozza az adatkezelést.

8.5 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az Absorice személyes adatot az Ön hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9. Jogorvoslati lehetőségek

9.1 Az Absorice-nál történő panasztételhez való jog

Ön panasszal, kérdéssel, kéréssel fordulhat az Absorice-hoz az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatosan a fenti elérhetőségek egyikén.

9.2 A felügyeleti hatóságnál történtő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási és bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

10. Egyéb

Az Absorice fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Ön weboldalon keresztül történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Ön a weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadj a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.December 1 napjától érvényes.